Praktisk information

Du skal være medlem for at kunne deltage i foreningens arrangementer.
Tilmeldinger:
Tilmeldinger til arrangementer skal ske på mail inden fristens udløb. Ved tilmelding på mail modtager du en bekræftelse. Da foreningen er økonomisk ansvarlig for antal tilmeldte medlemmer, er tilmeldinger altid bindende.
Betaling til foreningens konto (se nedenfor) skal ske ved tilmeldingen.

Husk at meddele dit navn ved indbetalingen.

Henvendelser vedrørende arrangementer:

Henvendelser vedr. arrangementer skal ske til Eva Christensen, som modtager tilmeldinger på mail til samtlige arrangementer.

Afbud:
Kan kun ske inden tilmeldingsfristens udløb. Afbud sendes på mail, så du/vi har kvittering for din henvendelse. Ellers betragtes du som tilmeldt uden at møde frem og vil derfor blive opkrævet det beløb, foreningen betaler for det bestilte traktement.
Kontingent:
Kr. 350,00, der indbetales årligt via netbank til nedenstående konto senest 31. marts. Husk at meddele dit navn ved indbetalingen.
Bankkonto:
Jyske Bank, reg. nr.: 7245 konto nr. 1143084
Husk at meddele dit navn ved indbetalingen.
Indmeldelse/udmeldelse:
Vedr. nyt medlemskab/udmeldelse kontakt venligst kasserer Eva Christensen, evch@stofanet.dk eller telefon 6010 0125.