Praktisk information

Tilmeldinger:
Tilmeldinger til arrangementer skal ske på mail inden fristens udløb. Ved tilmelding på mail modtager du en bekræftelse. Da foreningen er økonomisk ansvarlig for antal tilmeldte medlemmer, er tilmeldinger altid bindende.
Betaling til foreningens konto skal ske ved tilmeldingen.
Konto: Jyske Bank, reg.nr. 7245, kontonr. 1143084

Husk at meddele dit navn ved indbetalingen.

Henvendelser vedrørende arrangementer:
Skal altid ske til det bestyrelsesmedlem, der modtager tilmeldingen på mail.
Afbud:
Kan kun ske inden tilmeldingsfristens udløb. Afbud sendes på mail, så du/vi har kvittering for din henvendelse. Ellers betragtes du som tilmeldt uden at møde frem og vil derfor blive opkrævet det beløb, foreningen betaler for det bestilte traktement.
Kontingent:
Kr. 350,00, der indbetales via netbank til nedenstående konto senest 1. maj 2020.
Bankkonto:
Jyske Bank, reg. nr.: 7245 konto nr. 1143084
Husk at meddele dit navn ved indbetalingen.
Indmeldelse/udmeldelse:
Vedr. nyt medlemskab/udmeldelse kontakt venligst kasserer Eva Christensen, evch@stofanet.dk eller telefon 6010 0125.