Arrangementer 2019 – juni 2020

HERUNDER KAN DU SE DE RESTERENDE PLANLAGTE – MEN UDSATTE ARRANGEMENTER TIL OG MED 2020. 

ONSDAG DEN 10. JUNI 2020 kl. 17,45: AFTENTUR MED BUS – UD I DET BLÅ!

TUREN ER UDSAT TIL 8. JUNI 2021. Der er tale om en tur, hvor vi sammen kører i bus fra Horsens Banegård til Vester Mølle, hvor vi spiser aftensmad. Se under aktiviteter august 2020-juni 2021.

Regler for deltagelse i – og tilmelding til arrangementer:

  • Du skal være medlem for at kunne deltage. Kontakt bestyrelsen for medlemsskab.
  • Tilmelding til de enkelte arrangementer skal ske på mail inden fristens udløb. Da foreningen altid er økonomisk ansvarlig for antal tilmeldte medlemmer, er alle tilmeldinger bindende.
  • Betaling skal ske ved tilmelding til reg. nr. 7245 konto 1143084. Husk at meddele  dit navn vedindbetalingen.  
  • Henvendelser vedr. arrangementer skal kun ske til det bestyrelsesmedlem, der modtager tilmeldingen på mail.
  • Efter tilmelding kan afbud kun ske inden tilmeldingfristens udløb.
  • Afbud sendes på mail, så du/vi har kvittering for din henvendelse. Ellers betragtes du som tilmeldt uden at møde frem og kan derfor blive opkrævet det beløb, foreningen betaler for det bestilte traktement.
  • Medbring aftalte penge ved betaling af arrangementerne.