Arrangementer til og med juni 2019

Herunder kan du se kommende aktiviteter i foreningendamerne. Vi håber, at vi med udvalget afspejler medlemmernes interesser og ønsker.

Under fanebladet “tidligere aktiviteter” kan du se, hvilke arrangementer vi  allerede har haft.

For alle arrangementer gælder:

  • Du skal være medlem for at kunne deltage. Kontakt bestyrelsen for tilmelding.
  • Tilmelding til de enkelte arrangementer skal ske på mail inden fristens udløb. Herefter vil du pr. mail modtage bekræftelse. Da foreningen altid er økonomisk ansvarlig for antal tilmeldte medlemmer, er alle tilmeldinger bindende.
  • Henvendelser til alle arrangementer skal kun ske til det bestyrelsesmedlem, der modtager tilmeldingen på mail.
  • Efter tilmelding kan afbud kun ske inden tilmeldingfristens udløb.
  • Afbud sendes på mail, så du/vi har kvittering for din henvendelse. Ellers betragtes du som tilmeldt uden at møde frem og kan derfor blive opkrævet det beløb, foreningen betaler for det bestilte traktement.

Rigtig, god fornøjelse!

ONSDAG DEN 13. MARTS 2019 KL. 18,00:

Spændende galleriaften på Midtjyllands Kunst Center

Vi besøger Europas største kunstcenter. 1.350 m2 udstillingslokaler og 1.200 m2 lager- og depotrum.125 professionelle og anerkendte kunstnere fra ind- og udland. 45 udenlandske kunstnere især fra Europa, men også kunstnere fra Sydamerika, Sydafrika, Asien og Australien. Således er alle 5 verdensdele repræsenteret.

Vi skal helt ind bagved i kunstens verden. Kunstcentret byder på en aften, hvor vi ser centret på en helt anden måde end det normalt bliver fremvist. Aftenen varer cirka 3 timer, hvor vi i en hyggelig og afslappet atmosfære, kommer tæt på kunsten.

Aftenens program: Velkomstdrink, præsentation og historie. Afhængig af antal deltagere opdeles vi i mindre hold.

Hvert hold bliver vist rundt og får fortalt små anekdoter om kunsten. Vi møder en eller to af kunstnerne, som vi kan stille spørgsmål til. Herudover får vi lov at snuse rundt i  i kulisserne i form af værksted, fotoatelier, lager og depotrum.

Herefter serveres der buffet med sandwich,ost, frugt, vin, kaffe og kage

Mulighed for indkøb.

Max. 50 deltagere efter først-til-mølle princippet.

Pris: Kr. 150,00. Prisen er incl. entre, velkomstdrink og buffet
Sted: Midtjyllands Kunst Center, Fasanvej 2, 8654 Bryrup. Se kort her.
Tilmelding til: Hanne Hoffmann, hhn@os.dk
Tilmeldingfrist: Senest mandag den 3. marts 2019.

Følg med her på hjemmesiden for evt. sidste-øjebliks-ændringer til programmet

TIRSDAG DEN 23. APRIL 2019 KL. 18,30:

Generalforsamling med besøg af smykkedesigner Hanne Oosterom fra ODesign 

 

Kl. 19.00 Aftenens servering er stjerneskud

Kl. 20.00 Generalforsamling med følgende dagsorden:

 Valg af dirigent

  1. Velkomst
  2. Året der gik
  3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
  4. Valg til bestyrelsen

         På valg for 2 år er: Eva Christensen, Lillian Arp og Bodil Møller

         På valg for 1 år er: Merete Daa og revisor Inga Andersen

     5. Eventuelt –herunder:

         Heldagsturens afvikling

         Eventuelt nyt vedrørende hjemmesiden www.foreningendamerne.dk

         Brainstorm

Efter generalforsamlingen vil Hanne Oosterom, som er smykkedesigner, fortælle om sit arbejde. Hun har mange smykker med – som inspiration. Har du nogle smykker, skeer eller gafler i sølv, du gerne vil have lavet om, må du endelig tage dem med den aften, og Hanne vil fortælle dig, hvad hun kan trylle det om til. Hun er også en ørn til reparation af smykker, der ikke vil låse eller på anden måde ikke virker.

Se mere på :Facebook, oodesign.dk

Pris: Gratis. Drikkevarer for egen regning
Sted: Pynten, Langelinie 24, 8700 Horsens. Se kort her. 
Tilmelding til: Bodil Møller, ellenbodilmoller@gmail.com
Tilmeldingsfrist: Onsdag den 17. april 2019

Følg med her på hjemmesiden for evt. sidste-øjebliks-ændringer til programmet.

MAJ 2019:

Ingen arrangementer.

SØNDAG DEN 16. JUNI 2019 KL. 10,30

Heldagstur med blandt andet sejltur på Julsø, Silkeborg 

Kl. 10,30 mødes vi hos “De Kreative Mellemrum”, Nyvej 8, Gl. Rye. Efter en tur rundt i galleriet og de spændende uderum får vi en kop kaffe.

Kl. 14,15 Efter nogle forhåbentligt dejlige timer i området mødes vi alle igen ved Hjejlen i Silkeborg, Sejsvej 12, 8600 Silkeborg. Her stopper sejlturen også.

Kl. 14,30 – 17,30: Sejltur på søen incl. frokost.

Deltagerne bedes selv arrangere befordring hele dagen.

Pris: Kr. 250,00 incl. entre til “De Kreative Mellemrum”, sejltur og frokost m. 1 glas vin.

Mødested: “De Kreative Mellemrum”, Nyvej 8, Gl. Rye. Se kort her.

Mødested ved Hjejlen i Silkeborg, Sejsvej 2, 8600 Silkeborg. Se kort her.

Tilmelding til: Bodil Møller, ellenbodilmoller@gmail.com

Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 11. juni 2019.

Læs mere her om “De Kreative Mellemrum”.
Læs mere her om Hjejlen m.v.