AKTIVITETER AUG. 2020-JUNI 2021

Se nederst på siden vedrørende regler for tilmelding til de kommende arrangementer. Du kan se tidligere arrangementer under fanebladet ARKIV.

TIRSDAG DEN 1. DECEMBER 2020 KL. 18,00: JULEFROKOST/JULEMIDDAG PÅ RESTAURANT PYNTEN, HORSENS – Aflyst p.g.a. Corona

Vi holder arrangementet på Pynten, hvor vi kan se frem til mange af julens lækkerier.

Alle bedes medbringe en julegave a’ cirka 50 kr..

 • Pris: Kr. 300,00 som betales ved tilmelding.
 • Sted: Restaurant Pynten, Havnen, Horsens. Se kort her
 • Tilmelding til: evch@stofanet.dk
 • Tilmelding senest: Søndag den 22. november 2020.

TIRSDAG DEN 19. JANUAR 2021: BOWLING ER AFLYST

TORSDAG DEN 21.JANUAR 2021 KL.18.00: FOREDRAG om KVINDELIV I AFGHANISTAN ved Melaine Christensen

Pris: Kr. 250,00 som betales ved tilmelding. Prisen er incl. Pyntens menu bestående af: 1 hovedret med 1 genstand (vin, øl eller sodavand) samt kaffe/the og småkage.

Sted: Restaurant Pynten, Havnen, Horsens. Se kort her

Tilmelding til: evch@stofanet.dk

Tilmelding senest: Søndag den 17. januar 2021

ONSDAG DEN 24. MARTS 2021 KL. 18,30: MODEOPVISNING HOS HVIID, HORSENS

Det velkendte modehus vil tage imod os til en hyggelig aften, hvor forårets trends bliver præsenteret af medlemmer fra bestyrelsen.

Læs mere om Hviid her.

 • Pris: Gratis
 • Sted: Hviid, Søndergade 38, Horsens. Se kort her.
 • Tilmelding til: evch@stofanet.dk
 • Tilmelding senest: Lødag den 20. marts 2021

MANDAG DEN 19. APRIL 2021 KL. 18,00: GENERALFORSAMLING

Kl. 18,00 Aftenens servering er Pyntens menu bestående af: 1 hovedret med 1 genstand (vin, øl eller sodavand) samt kaffe/the og småkage.

Kl. 19,00: Generalforsamling med følgende dagsorden:

 • 1. Valg af dirigent
 • 2. Velkomst med året, der gik
 • 3. forelæggelse og godkendelse af regnskab
 • 4. Valg til bestyrelsen.
 • På valg for 2 år er Eva Christensen og Lillian Arp
 • På valg for 1 år er Merete Daa og revisor Inga Andersen
 • 5. Eventuelt – herunder udflugtens afvikling samt brainstorm
 • Pris: Gratis.
 • Sted: Restaurant Pynten, Havnen, Horsens. Se kort her.
 • Tilmelding til: evch@stofanet.dk
 • Tilmelding senest: Onsdag den 14. april 2021

TIRSDAG DEN 8. JUNI 2021 KL. 17,45: AFTENTUR UD I DET BLÅ

Vi kører sammen i bus til Vester Mølle, hvor vi vil nyde veltillavet mad.

Nærmere om turen følger – og du kan følge med her på hjemmesiden.

Læs mere om Vester Møller her.

Regler for deltagelse i – og tilmelding til arrangementer:

 • Du skal være medlem for at kunne deltage. Kontakt bestyrelsen for medlemsskab.
 • Tilmelding til de enkelte arrangementer skal ske på mail inden fristens udløb. Da foreningen altid er økonomisk ansvarlig for antal tilmeldte medlemmer, er alle tilmeldinger bindende.
 • Betaling skal ske ved tilmelding til reg. nr. 7245 konto 1143084. Husk at meddele  dit navn vedindbetalingen.  
 • Henvendelser vedr. arrangementer skal ske til Eva Christensen, som modtager tilmeldinger på mail til samtlige arrangementer.
 • Efter tilmelding kan afbud kun ske inden tilmeldingfristens udløb.
 • Afbud sendes på mail, så du/vi har kvittering for din henvendelse. Ellers betragtes du som tilmeldt uden at møde frem og kan derfor blive opkrævet det beløb, foreningen betaler for det bestilte traktement.