April 2018

Tirsdag den 24. april 2018 kl. 18,30

Generalforsamling med vinsmagning v/Holte Vinlager

Kl. 19,00 Aftenens servering er forårsbuffet

Kl. 20,00 Generalforsamling med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Velkomst
  3. Året, der gik
  4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
  5. Valg til bestyrelsen. På valg for 2 år er Hanne Hoffmann og Bodil Møller. På valg for 1 år er revisor Inga Andersen
  6. Orientering om foreningens hjemmeside.
  7. Eventuelt: Herunder heldagsturens afvikling og brainstorm

Efter generalforsamlingen vil  Holte Vinlager præsentere os for 4 gode vine:  2 hvidvine og 2 rødvine.

Pris: Gratis incl. buffet, kaffe og kage. Øvrige drikkevarer for egen regning.
Sted: Café Andersen, Horsens Kunstmuseum, Carolinelundsvej 2, Horsens. Se kort her
Tilmelding til:  Lillian Arp, mail lharp@stofanet.dk
Tilmelding senest: Torsdag den 19. april.